Торгові книги
 • Складання та внесення змін до плану рахунків,
 • Складання облікової політики,
 • Податковий облік господарських операцій,
 • Підготовка та відправка податкових декларацій до податкової служби,
 • Підготовка фінансової звітності, наприклад, для потреб Центрального статистичного управління,
 • Ведення обліку основних засобів, обліку нематеріальних активів,
 • Розрахунок угод всередині співтовариства,
 • Підготовка річних податкових декларацій для потреб Національного судового реєстру,
 • Закриття облікового року,
 • Ведення обліку ПДВ та відправка Єдиного Контрольного Файла до податкової служби.
Кадри і нарахування заробітної плати
 • Підготовка трудових договорів, договорів доручення та договорів підряду,
 • Відкриття та ведення особових справ,
 • Ведення обліку робочого часу працівника,
 • Консультації в галузі трудового права (у тому числі встановлення та розірвання трудових відносин),
 • Підготовка платіжних відомостей, нарахування заробітної плати та інших виплат за контрактом,
 • Складання податкових розрахунків,
 • Облік внесків на соціальне та медичне страхування,
 • Підготовка податкової звітності до податкової служби,
 • Ведення розрахунків Закладy соціального страхування.
Оподаткування з фіксованою ставкою
 • Підготовка та відправка податкових декларацій до податкової служби,
 • Ведення обліку ПДВ та відправка Єдиного Контрольного Файла до податкової служби.
Податкова книга обліку доходів і витрат
 • Податковий облік господарських операцій,
 • Підготовка та відправка податкових декларацій до податкової служби,
 • Ведення обліку ПДВ та відправка Єдиного Контрольного Файла до податкової служби.
Don`t copy text!
uk